021-76502424

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
مهم ترین ویژگی لوله های نیو پایپ، ساختار پنج لایه ی آن است این لوله با استفاده از آخرین فناوری روز، تلفیق فلز و پلیمر، علاوه بر بهره گیری توامان از مزایای لوله های فلزی و پلیمری خط قرمزی بر معایب این لوله ها و مشکلات ناشی از کارکرد نامطلوب آنها کشیده است. لوله نیوپایپ PEX از نوع لوله های پنج لایه بوده که با تلفیق فلز و پلیمر مخصوص، علاوه بر مزایای لوله های فلزی و پلیمری نواقص آنها را نیز به حداقل رسانده است.

پلیمر استفاده شده در لوله 5 لایه نیوپایپ از مواد اولیه کاملا بهداشتی مطابق با مبحث 14 و 16 قوانین ملی ساختمان تولید شده و جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی است.

 
مشاهده بیشتر