عایق لوله ای الاستومری
021-76502424
amjad1155@yahoo.com